Persbericht of advertentie?

11 tips...

Denkt u dat een persbericht niets kost en beter is dan adverteren?
Bedenk dan dat elke communicatievorm zijn eigen kracht heeft.
Enkele verschillen:
 • Een persbericht kán een goed middel voor publiciteit zijn.
  Een advertentie biedt gegarandeerde publiciteit.
 • Publicatie van een persbericht is kosteloos.
  Een advertentie plaatsen kost (veel) geld.
 • Het maken en verspreiden van een persbericht kost tijd (en dus geld).
  Adverteren kost altijd geld.
 • Publicatie van een persbericht is onzeker (omvang, inhoud, plek, moment).
  Adverteren is publiciteit controleren.
 • De kracht van perspubliciteit is geloofwaardigheid.
  Afnemers hechten steeds minder waarde aan advertenties.
 • Perspubliciteit schept een goed klimaat voor reclame.
  Advertenties vullen persberichten goed aan (herhaling).

Professioneel persbureau

Een goed (industrieel) persbericht maken en versturen? Laat ons persbureau dat doen! Als specialist bieden wij professionele service van A tot Z, ook internationaal.

Roger van Domburg was 15 jaar lang hoofdredacteur van diverse technische vakbladen en redigeerde 1.001 persberichten.
Nu maakt de ex-hoofdredacteur met zijn persbureau jaarlijks vele persberichten voor m.n. technische bedrijven (bouw, industrie, infra, transport, enz.). Dat gebeurt op basis van interviews, desk research en eventueel locatiebezoek.
Ook verzorgt het persbureau fotografie en beeldbewerking.

Door de ervaring en het journalistieke netwerk van ons persbureau kunnen wij professionele publiciteit garanderen. Succes verzekerd.

Ons persbureau scoort door:

 • Vakkundige nieuwsgaring (15 jaar ervaring als vakbladjournalist)
 • No nonsense nieuwsselectie (argumentatie, bewijsvoering, enz.)
 • Leesbare en correcte weergave (helder en prikkelend)
 • Overtuigingskracht door technische knowhow (redacteuren en interviewees)
 • Professionele teksten (stijl, opbouw) en foto’s (kwaliteit, inhoud)
 • Herkenbare afzender (uw logo)
 • Snelle publicatie (hapklare en complete documenten)
 • Geen rompslomp (verzending en ‘monitoring’ inbegrepen)
 • Eerlijke communicatie (geen onnodige profilering van ons persbureau)
 • Up to date persbestand op maat (gratis actualisering)
 • Deskundig advies over omgang met redacties, advertentieverkopers en autoriteiten
Genoeg redenen dus om voor ons persbureau te kiezen.
Toch zelf een persbericht maken?
Gebruik dan onze volgende ervaringstips voor een goed persbericht.


1 Selecteer echt nieuws voor uw persbericht

Verstuur alleen een persbericht als u echt nieuws heeft. Journalisten en redacties willen ook graag scoren. Vraag uzelf af: wat is de nieuwswaarde voor de lezers, waarom moeten zij dit weten? Is het relevant marktnieuws?
Onderschat uw nieuws evenmin. Ons persbureau komt regelmatig bedrijven tegen die denken geen nieuws te hebben. Ten onrechte: zelfs iets wat voor u minder actueel is (een eerdere investering in uw machinepark) kan voor uw markt nog 'publicity value' hebben!
Nieuwswaarde wordt vooral bepaald door:
 • Actualiteit (hoe verser het nieuws, des te beter)
 • Relevantie (hoe onmisbaarder voor uw doelgroepen, des te beter)
 • Exclusiviteit (hoe unieker het bericht, des te beter)
 • Autoriteit (hoe sterker uw marktpositie, des te beter)
Let op: Noem een nieuwe medewerker pas wanneer zijn aanstelling zeker is.

2 Benader alleen relevante (technische) media

Bedenk vooraf goed welke (technische) media u wilt benaderen. Redacties die regelmatig oninteressant nieuws ontvangen, slaan een relevant persbericht wellicht ook over. Vraag uzelf af: Is het nieuws bestemd voor vakmensen (techniek) of heeft het brede maatschappelijke relevantie en moeten dagbladen geïnformeerd worden? Heeft het nieuws regionale gevolgen (lokale pers)? Is er sprake van een primeur, voor een toonaangevend medium? Moet het persbericht verspreid worden via social networks? Zijn er meerdere versies van een persbericht nodig?
Let op: Gun een primeur niet altijd aan hetzelfde medium.

3 Verstuur uw persbericht op tijd

Zorg voor een juiste timing en tijdige aanlevering van uw persbericht. Vakbladen hebben een langere productietijd dan dagbladen en online media. U kunt uw persbericht dus ook gefaseerd versturen (vakbladen eerst) om de kans te vergroten dat zo veel mogelijk media uw persbericht plaatsen.
Houd rekening met themanummers, beursedities, e.d. (hogere oplage, langere bewaartijd). Vaak krijgt u zo meer attentiewaarde.
Let op: Veel redacties zitten in de zomerperiode om kopij te springen.

4 Respecteer redacties

Heb er respect voor dat redacties bepalen of en hoe zij uw persbericht plaatsen. Vraag niet (te vaak) om een publicatiebewijs van uw persbericht. Redacties zijn druk met nieuwsgaring.
Let op: Soms combineert een redactie uw nieuws met dat van concurrenten.

5 Speel met uw persbericht in op actualiteit

Zijn er brancheontwikkelingen waar u met uw persbericht op in kunt inspelen? Zoals nieuwe wetgeving, technologie, een trend (C2C), misstanden (Arbo) of onderzoek. Doe dat dan. Daarmee toont u betrokkenheid richting redacties en lezers.
Let op: Fingeer geen betrokkenheid als u die niet in het persbericht kunt aantonen.

6 Meld in uw persbericht alleen feiten

Vermijd commentaar en overdrijving in uw tekst. Begin uw persbericht met het beantwoorden van de basisvragen: wie, wat, waar, waarom en wanneer.
Let op: Citeer eigen medewerkers niet of alleen als zij strategische informatie kunnen melden.

7 Beperk u tot één onderwerp per persbericht

Lukt dat niet, door gebrek aan informatie, dan is uw nieuws geen persbericht waard. Combineer nieuws over meerdere producten alleen in één persbericht als die overeenkomsten vertonen (nieuwe range, design, technologie, enz.). Doe dat niet om het persbericht te vullen, want die luiheid belonen redacties niet.
Let op: Noem uw doelgroep(en) en de relevantie van uw nieuws in uw persbericht.

8 Bied hapklare brokken

Schrijf korte en zakelijke zinnen in de actieve vorm. Beperk u tot één A4 en zorg voor een heldere opbouw en lay out met alinea’s die elk een ander item behandelen. Behandel regionale of lokale aspecten apart. Zet 'n afzender (logo!), verzenddatum en contactpersoon in het persbericht en zorg dat die bereikbaar is.
Let op: Voeg achtergrondinformatie (specificaties, illustraties, e.d.) apart bij.

9 Geef voorrang

Geef de media die uw persberichten ontvangen voorrang. Plaats uw persbericht niet tegelijkertijd op uw website of in uw nieuwsbrief, maar wacht daar mee.
Let op: Vermijd dat eigen personeel en stakeholders gevoelig nieuws eerst via de media horen.

10 Wees transparant in uw persbericht

Lever bewijs voor uw beweringen. Meld in uw persbericht niet alleen conclusies, maar maak ze zo goed mogelijk traceerbaar. Dit geldt zeker in technische sectoren en voor meetbare prestaties. Transparantie maakt u geloofwaardiger.
Let op: Gebruikt u onderzoekcijfers van anderen? Check die dan eerst.

11 Regel toestemming

Vraag toestemming vóór publicatie. Soms willen partijen die bij een project zijn betrokken vooraf weten wat er gepubliceerd wordt. U bent niet verplicht over uw persbericht te polderen, maar overleg kan uw relaties goed doen.
Let op: (semi)overheden willen niet voor commerciële karretjes gespannen worden.

Vraag bij ons persbureau een gratis check van uw persbericht aan.
Meer gratis communicatietips.