Waarom een bedrijfsbrochure?


Een bedrijfsbrochure of corporate brochure heeft twee functies:
  • werven van prospects en nieuwe medewerkers (kennismaking)
  • binden van klanten en bestaande medewerkers (herkenning)
Een bedrijfsbrochure is een belangrijke relatiemarketing tool.
Dat wordt door de opmars van e-media vaak onderschat. Maar niet door ons.
U krijgt van ons een bindmiddel dat ook na een eerste kennismaking blijft ‘hangen’.

Wat maakt een bedrijfsbrochure geslaagd?

Een bedrijfsbrochure is geslaagd als uw doelgroep het gevoel krijgt: Daar wil ik mee samenwerken.

Direct verkoop genereren doet een bedrijfsbrochure meestal niet.
Daarvoor is meer nodig, zoals een verkoopgesprek of beurspresentatie.
Wij houden rekening met die contekst, maken uw bedrijfsbrochure rendabel.

Eisen aan een bedrijfsbrochure

Uw brochure heeft een beperkte looptijd (2 tot 3 jaar).
Daarom moet die brochure aan minimumeisen voldoen, m.n.:
  • eenduidig positioneren van uw bedrijfsmerk (imago)
  • afstemmen op doel, doelgroep(en), gebruik en distributie
  • passen bij huisstijl
  • aansluiten bij andere uitingen (website, advertentie, productbrochure)
  • afstemmen op actualiteit (duurzaamheid, MVO, enz.)
  • rekening houden met mediagedrag van concurrenten.

Uw bedrijfsbrochure is geen verspilling

Heeft u ook zo’n hekel aan bedrijven die zichzelf in een brochure ophemelen?
En tevens beweren dat ze klantgericht zijn?
Dat zal niet gebeuren, als wij uw bedrijfsbrochure maken.
Wij kennen uw doelgroep en spreken die herkenbaar aan.
U geeft uw geld maar een keer uit, dus verspillen we het niet.

Corporate brochure of productbrochure

Een corporate brochure is geen productbrochure.
Elke brochure heeft zijn eigen doel en doelgroep.
Wees dus zuinig met productinformatie in een imago brochure.

Seneca Media bekijkt welke brochure het best bij uw doel aansluit.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een segment brochure?
Of van een bedrijfsbrochure in de vorm van een boekje of magazine?

Vraag gerust een offerte of referenties aan!

referenties

11 Tips voor een goed persbericht
De beste ervaringstips voor een succesvol persbericht...
lees meer...


Waak voor webads
Online adverteren? Uw relaties weten waar!
meer tips...